Kontakta oss

Nyhetsbrev TIDOMAT smartONE

Prenumerera på vårt nyhetsbrev om TIDOMAT smartONE och håll dig uppdaterad.

Bokning

Bokning gör det möjligt att boka en lokal eller ett område i smartONE. Samma identitetsbärare kan ha tillgång till flera lokaler och objekt. Idrottshallar, skolor och aktivitetslokaler har ofta nytta av denna typ av bokningsfunktion.

Bokning kan ske på flera olika sätt; engångsbokning, återkommande bokning, intervallbokning eller bokning enligt schema.
En bokning kan ha upp till åtta extrafunktioner som aktiveras för identitetsbäraren under den bokade tiden. Varje extrafunktion är en styrning från smartONE som tillåter en viss funktion under en viss tid.

I en idrottshall kan funktionerna låsa upp nyttjande av till exempel ljudsystem, basketkorgar, bastu med mera. När bokningstiden är slut, avaktiveras funktionerna.

I många fall är det en säkerhetsaspekt att funktionerna är avstängda när behörig personal inte är på plats. Styrning av extrafunktioner kan givetvis även appliceras på andra områden som kräver åtkomstaktivering.

External Link

External link gör det möjligt för centralenheten att hantera länkar med andra smartONE-centralenheter. Det går även att kommunicera med externa nätverksbaserade produkter via öppet API. Det skapar flera möjligheter att styra nätverksprodukter mjukvarumässigt och därmed hantera dess funktioner i säkerhetssystemet. Det kan vara fastighetsrelaterade system för belysning, värme och ventilation eller produkter som nätverkskameror och nätverkshögtalare.

Med External link kan dyra och svåra kabeldragningar undvikas.
External Link ger tillgång till;

 • Styrning via nätverket genom öppet API.
 • Fjärrmanövrering mellan centralenheter.
 • Mjukvarumässig manövrering av dörrar, grindar, portar och bommar över stora områden eller från annan geografisk plats.
 • Manövrering av NO-/NC-styrda funktioner via nätverk.
 • Enkel hantering av besök, leveranser, bud, servicepersonal med flera.

Underhåll och service

Service, uppdatering, support och systemunderhåll är något som smartONE hanterar galant. Många dyrbara utryckningar, besök och felsökningar, kan i stället hanteras på distans med hjälp av fjärruppkoppling.

Tekniker eller administratör kan lösa de flesta utmaningar utan att göra ett platsbesök. Skulle besök krävas, finns ofta information om felorsak eller felområde redan i systemet. Därmed kan felsökning, åtgärd och eventuella reservdelar förberedas innan platsbesök och dyrbar tid för återbesök minimeras. Fjärruppkoppling kräver nätverksansluten centralenhet.

 • Fjärruppdatering
 • Fjärrunderhåll
 • Felsökning på distans

External Request

smartONE kan fråga ett externt system om en identitetsbärare är behörig för passage eller om passage ska nekas, External request. Detsamma gäller för en funktion eller styrning. Det externa systemet kan exempelvis vara en betaltjänst, en molntjänst, ett bokningssystem eller annan extern behörighetstjänst.

I smartONE finns möjlighet att spara data under en förutbestämd tid, data som skickas tillbaka från det externa systemet. Detta är användbart när passage/tjänst även ska fungera om kommunikation till det externa systemet tillfälligt skulle fallera. Har data skickats och sparats, kommer tjänsten att fungera lokalt under den förutbestämda tiden.

Exempel på verksamheter som med fördel kan nyttja external request är badhus, gym, solarier och kontorshotell.

Zonmonitor

Zonmonitor

Genom att komplettera smartONE med en kompakt applikationsserver som ansluts bakom valfri skärm kan zonmonitorn följa identitetsbärare i olika utrymmen, områden och zoner. Då identitetsbärare utför passering i olika zoner kan platsinformation presenteras på ett tydligt sätt.

Identitetsbärare av olika slag som människor, maskiner och fordon kan avläsas med olika typer av identifierings- och avläsningstekniker. Information om var personal befinner sig kan i många fall vara av stor vikt för personalens eller individens säkerhet.

Exempel på användningsområden:

 • Säkerställa att lokaler och utrymmen är tomma inför larmpåslag.
 • Säkerställa att personal, fordon och maskiner befinner sig på rätt plats inför farliga arbetsmoment.
 • Översikt av personal, fordon och maskiner på stora områden.
 • Överskådlig och snabb inräkning av personal vid utrymning.

Applikationsservern är nätverksbaserad och ansluts till samma nätverk som smartONE. Detta ger en enkel och flexibel installation. Skärmstorleken kan variera utifrån kundönskemål. Bildskärmen ingår inte i produkten.

Supportanmälan

Supportanmälan och Kontaktuppgifter

För att komma i kontakt med TIDOMAT Portal kan ni lägga upp ett supportärende, vi vidarebefordrar ert ärende till den avdelning som kan hjälpa er. Lägger ni in ert kundnummer, kundnamn och avtalsnummer i licensinformationen, behöver ni endast fylla i era kontaktuppgifter och ärende då ni skickar in ett supportärende. 

Licensinformation

Gå in i fliken Admin, välj Systemunderhåll i menyn och klicka på Licensinformation

Fyll i era uppgifter och spara genom att klicka på knappen som ser ut som en disket. 

Supportanmälan

Gå in i fliken Admin, välj Operatör och klicka på Supportanmälan.

Avtalsnummer, kundnummer och företagsnamn ärvs från licensinformationen, se ovan.
Fyll i dina kontaktuppgifter, dessa sparas av systemet, finns det information sedan tidigare, se över dem så att de är aktuella.
Skriv gärna en utförlig beskrivning av ert problem och markera rutan för systeminformation för att vi ska kunna hjälpa er så effektivt som möjligt. 

Det går även att skicka in en supportanmälan via https://tidomat.se/support eller genom att mejla support@tidomat.se.

Fjärrsupport

Många gånger är det lättare för supporten att hjälpa till och enkelt förklara genom att se och styra det som finns på er skärm.

Detta gör vi genom att fjärrstyra med programmet TeamViewer
Teamviewer finns att ladda ner på vår supportsida https://tidomat.se/support

Vissa företag har funktionen spärrad, vilket kan vara bra att veta vid kontakten med supporten.

Typ av ärende

Supporten hjälper er vid ärenden där ni kört fast och behöver en snabb lösning på ett problem. Elempelvis en dagsregistrering genererar inte rätt saldo, varför?

Söker ni efter hjälp att hantera delar av programmet. Exempelvis skapa ett tidsschema, lägga upp nya rapporter eller nya saldon, är det en konsultation och utförs vid tidsbokning och debiteras enligt gällande taxa. 

Övrigt

Ni kan via supporten även beställa utbildning, önska kontakt med säljare, konsult eller beställa taggar, licenser mm. 

Vi som tar hand om inkommande ärenden kommer att se till att ni kommer till rätt avdelning och får bästa hjälpen utifrån era behov.

Var den här artikeln till hjälp?

Related Articles

Dela denna artikel

Behöver du hjälp?

Kan du inte hitta svar på dina funderingar här?
Kontakta supporten
Rulla till toppen