Kontakta oss

Nyhetsbrev TIDOMAT smartONE

Prenumerera på vårt nyhetsbrev om TIDOMAT smartONE och håll dig uppdaterad.

Bokning

Bokning gör det möjligt att boka en lokal eller ett område i smartONE. Samma identitetsbärare kan ha tillgång till flera lokaler och objekt. Idrottshallar, skolor och aktivitetslokaler har ofta nytta av denna typ av bokningsfunktion.

Bokning kan ske på flera olika sätt; engångsbokning, återkommande bokning, intervallbokning eller bokning enligt schema.
En bokning kan ha upp till åtta extrafunktioner som aktiveras för identitetsbäraren under den bokade tiden. Varje extrafunktion är en styrning från smartONE som tillåter en viss funktion under en viss tid.

I en idrottshall kan funktionerna låsa upp nyttjande av till exempel ljudsystem, basketkorgar, bastu med mera. När bokningstiden är slut, avaktiveras funktionerna.

I många fall är det en säkerhetsaspekt att funktionerna är avstängda när behörig personal inte är på plats. Styrning av extrafunktioner kan givetvis även appliceras på andra områden som kräver åtkomstaktivering.

External Link

External link gör det möjligt för centralenheten att hantera länkar med andra smartONE-centralenheter. Det går även att kommunicera med externa nätverksbaserade produkter via öppet API. Det skapar flera möjligheter att styra nätverksprodukter mjukvarumässigt och därmed hantera dess funktioner i säkerhetssystemet. Det kan vara fastighetsrelaterade system för belysning, värme och ventilation eller produkter som nätverkskameror och nätverkshögtalare.

Med External link kan dyra och svåra kabeldragningar undvikas.
External Link ger tillgång till;

 • Styrning via nätverket genom öppet API.
 • Fjärrmanövrering mellan centralenheter.
 • Mjukvarumässig manövrering av dörrar, grindar, portar och bommar över stora områden eller från annan geografisk plats.
 • Manövrering av NO-/NC-styrda funktioner via nätverk.
 • Enkel hantering av besök, leveranser, bud, servicepersonal med flera.

Underhåll och service

Service, uppdatering, support och systemunderhåll är något som smartONE hanterar galant. Många dyrbara utryckningar, besök och felsökningar, kan i stället hanteras på distans med hjälp av fjärruppkoppling.

Tekniker eller administratör kan lösa de flesta utmaningar utan att göra ett platsbesök. Skulle besök krävas, finns ofta information om felorsak eller felområde redan i systemet. Därmed kan felsökning, åtgärd och eventuella reservdelar förberedas innan platsbesök och dyrbar tid för återbesök minimeras. Fjärruppkoppling kräver nätverksansluten centralenhet.

 • Fjärruppdatering
 • Fjärrunderhåll
 • Felsökning på distans

External Request

smartONE kan fråga ett externt system om en identitetsbärare är behörig för passage eller om passage ska nekas, External request. Detsamma gäller för en funktion eller styrning. Det externa systemet kan exempelvis vara en betaltjänst, en molntjänst, ett bokningssystem eller annan extern behörighetstjänst.

I smartONE finns möjlighet att spara data under en förutbestämd tid, data som skickas tillbaka från det externa systemet. Detta är användbart när passage/tjänst även ska fungera om kommunikation till det externa systemet tillfälligt skulle fallera. Har data skickats och sparats, kommer tjänsten att fungera lokalt under den förutbestämda tiden.

Exempel på verksamheter som med fördel kan nyttja external request är badhus, gym, solarier och kontorshotell.

Zonmonitor

Zonmonitor

Genom att komplettera smartONE med en kompakt applikationsserver som ansluts bakom valfri skärm kan zonmonitorn följa identitetsbärare i olika utrymmen, områden och zoner. Då identitetsbärare utför passering i olika zoner kan platsinformation presenteras på ett tydligt sätt.

Identitetsbärare av olika slag som människor, maskiner och fordon kan avläsas med olika typer av identifierings- och avläsningstekniker. Information om var personal befinner sig kan i många fall vara av stor vikt för personalens eller individens säkerhet.

Exempel på användningsområden:

 • Säkerställa att lokaler och utrymmen är tomma inför larmpåslag.
 • Säkerställa att personal, fordon och maskiner befinner sig på rätt plats inför farliga arbetsmoment.
 • Översikt av personal, fordon och maskiner på stora områden.
 • Överskådlig och snabb inräkning av personal vid utrymning.

Applikationsservern är nätverksbaserad och ansluts till samma nätverk som smartONE. Detta ger en enkel och flexibel installation. Skärmstorleken kan variera utifrån kundönskemål. Bildskärmen ingår inte i produkten.

Supportanmälan

Minska administrationen med tidsystem från Tidomat

Tillsammans med er kartlägger våra specialister hur er dagliga drift och era kommande behov ser ut. Med trygg och kompetent personal hjälper vi er till rätt beslut.

Flexibla och innovativa säkerhetslösningar

TIDOMAT Portal

Moduluppbyggt tidsystem med kopplingar till ledande lönesystem. Systemet är uppbyggt kring ett arbetsflöde som börjar med att den anställde registrerar sin tid och slutar med underlag för till exempel lön. Enkelt att kundanpassa.

TIDOMAT smartONE

Säkerhetssystem för 
elektronisk inpassering, inbrottslarm med brandvarning, molnbaserad porttelefon och elektroniska skåplås 
med central administration. Möjlighet till integrationer via API.

TIDOMAT PW32

Sammankopplar samtliga smartONE-anläggningar till ett övergripande system med central administration och systemhantering. Geografisk placering av objekten är inget hinder. Flera hundratusen dörrmiljöer och kortanvändare kan hanteras.

Fastighetslösning

Fastighetssystemet är en molnbaserad tjänst för digitalisering av fastigheter som förenklar elektronisk inpassering, skickande och mottagande av information, bokning av lokaler och andra objekt, debitering av bokningar, felanmälan och administration av fastighetsunderhåll etc.

Låsa upp attest, importera saldo, registrera barn vid föräldraledigt, saldo- och registreringslogg

Har ni inte uppgraderat till senaste versionen av vårt tidsystem är det hög tid att göra det. Ovanstående funktioner är bara en del av alla nyttiga saker som vi fyllt på med.

Porttelefon 4G med molntjänst

Kombinerad porttelefon och kortläsare med touchskärm. Robust och exklusiv konstruktion i aluminium med hög korrosionsbeständighet. Porttelefonen kommunicerar med molntjänsten via 4G vilket gör att inget nätverk behöver dras ut till enheten. Alla tjänster och inställningar administreras med valfri webbläsare via en molntjänst.

Fastighetslösning

Fastighetssystemet är en molnbaserad tjänst för digitalisering av fastigheter som förenklar elektronisk inpassering, skickande och mottagande av information, bokning av lokaler och andra objekt, debitering av bokningar, felanmälan och administration av fastighetsunderhåll etc.

Låsa upp attest, importera saldo, registrera barn vid föräldraledigt, saldo- och registreringslogg

Har ni inte uppgraderat till senaste versionen av vårt tidsystem är det hög tid att göra det.

Porttelefon 4G med molntjänst

Rulla till toppen