TIDSYSTEM

TIDOMAT Portal

TIDOMAT Portal är ett moduluppbyggt tidredovisningssystem som administreras via webbläsare. Det innebär att systemet kan anpassas efter nuvarande behov och därefter utökas i den takt som själv önskas. Systemet är uppbyggt kring ett arbetsflöde som börjar med att den anställde registrerar sin tid och slutar med underlag för till exempel lön.

Tidsredovisning
tidsregistrering

Registrering

Registreringen gör den anställde via en dator, smartphone, läsplatta eller registreringsterminal. De tre olika rollerna, anställd, chef och administratör har olika uppgifter i systemet och således även olika behörigheter.

Lön

För över schema och lönetransaktioner till ert lönesystem som underlag för lön. Vi har kopplingar till de flesta lönesystem.
TIDOMAT Portal har bland annat en totalintegration till Hogia Lön Plus.

Ledighetsansökan

Funktionen Ledighetsansökan används för att ansöka om ledighet, bevaka ansökningar, bevilja, neka, återsända, komplettera information i en redan gjord ansökan, ta bort en felaktig ansökan, se historik mm. Det finns även möjlighet att skriva ut en ansökan.

Projektredovisning

Arbetad tid kan fördelas på projekt och aktiviteter i realtid eller i efterhand. Kan också kombineras med standardprojekt för en automatfördelning av den arbetade tiden..

Personalplanering

TIDOMAT Portal har idag ett bra verktyg för personalplanering men för att ge våra kunder ännu bättre möjligheter har vi integrerat systemet med ipool.
Du behöver inte ringa runt och jaga ersättare – med ipool bemannar du snabbt och enkelt lediga pass via en app.

personalplanering ipool smartphone

Tid och Lön med Hogia Lön Plus

Tillsammans med Hogia erbjuder vi en totalintegrerad helhetslösning som täcker allt från ett webbaserat tidrapporteringssystem till ett kraftfullt och säkert lönesystem.

En av de viktigaste punkterna i vårt koncept är att leverera systemlösningar som är anpassade till de krav och önskemäl våra kunder ställer på sina företags HR-processer. Därefter finns alla möjligheter att förändra, lägga till och bygga ut när behov uppstår. Inget mer dubbelarbete eller glapp mellan olika register.

Vi erbjuder full kontroll

Rulla till toppen