Kontakta oss

Nyhetsbrev TIDOMAT smartONE

Prenumerera på vårt nyhetsbrev om TIDOMAT smartONE och håll dig uppdaterad.

Bokning

Bokning gör det möjligt att boka en lokal eller ett område i smartONE. Samma identitetsbärare kan ha tillgång till flera lokaler och objekt. Idrottshallar, skolor och aktivitetslokaler har ofta nytta av denna typ av bokningsfunktion.

Bokning kan ske på flera olika sätt; engångsbokning, återkommande bokning, intervallbokning eller bokning enligt schema.
En bokning kan ha upp till åtta extrafunktioner som aktiveras för identitetsbäraren under den bokade tiden. Varje extrafunktion är en styrning från smartONE som tillåter en viss funktion under en viss tid.

I en idrottshall kan funktionerna låsa upp nyttjande av till exempel ljudsystem, basketkorgar, bastu med mera. När bokningstiden är slut, avaktiveras funktionerna.

I många fall är det en säkerhetsaspekt att funktionerna är avstängda när behörig personal inte är på plats. Styrning av extrafunktioner kan givetvis även appliceras på andra områden som kräver åtkomstaktivering.

External Link

External link gör det möjligt för centralenheten att hantera länkar med andra smartONE-centralenheter. Det går även att kommunicera med externa nätverksbaserade produkter via öppet API. Det skapar flera möjligheter att styra nätverksprodukter mjukvarumässigt och därmed hantera dess funktioner i säkerhetssystemet. Det kan vara fastighetsrelaterade system för belysning, värme och ventilation eller produkter som nätverkskameror och nätverkshögtalare.

Med External link kan dyra och svåra kabeldragningar undvikas.
External Link ger tillgång till;

 • Styrning via nätverket genom öppet API.
 • Fjärrmanövrering mellan centralenheter.
 • Mjukvarumässig manövrering av dörrar, grindar, portar och bommar över stora områden eller från annan geografisk plats.
 • Manövrering av NO-/NC-styrda funktioner via nätverk.
 • Enkel hantering av besök, leveranser, bud, servicepersonal med flera.

Underhåll och service

Service, uppdatering, support och systemunderhåll är något som smartONE hanterar galant. Många dyrbara utryckningar, besök och felsökningar, kan i stället hanteras på distans med hjälp av fjärruppkoppling.

Tekniker eller administratör kan lösa de flesta utmaningar utan att göra ett platsbesök. Skulle besök krävas, finns ofta information om felorsak eller felområde redan i systemet. Därmed kan felsökning, åtgärd och eventuella reservdelar förberedas innan platsbesök och dyrbar tid för återbesök minimeras. Fjärruppkoppling kräver nätverksansluten centralenhet.

 • Fjärruppdatering
 • Fjärrunderhåll
 • Felsökning på distans

External Request

smartONE kan fråga ett externt system om en identitetsbärare är behörig för passage eller om passage ska nekas, External request. Detsamma gäller för en funktion eller styrning. Det externa systemet kan exempelvis vara en betaltjänst, en molntjänst, ett bokningssystem eller annan extern behörighetstjänst.

I smartONE finns möjlighet att spara data under en förutbestämd tid, data som skickas tillbaka från det externa systemet. Detta är användbart när passage/tjänst även ska fungera om kommunikation till det externa systemet tillfälligt skulle fallera. Har data skickats och sparats, kommer tjänsten att fungera lokalt under den förutbestämda tiden.

Exempel på verksamheter som med fördel kan nyttja external request är badhus, gym, solarier och kontorshotell.

Zonmonitor

Zonmonitor

Genom att komplettera smartONE med en kompakt applikationsserver som ansluts bakom valfri skärm kan zonmonitorn följa identitetsbärare i olika utrymmen, områden och zoner. Då identitetsbärare utför passering i olika zoner kan platsinformation presenteras på ett tydligt sätt.

Identitetsbärare av olika slag som människor, maskiner och fordon kan avläsas med olika typer av identifierings- och avläsningstekniker. Information om var personal befinner sig kan i många fall vara av stor vikt för personalens eller individens säkerhet.

Exempel på användningsområden:

 • Säkerställa att lokaler och utrymmen är tomma inför larmpåslag.
 • Säkerställa att personal, fordon och maskiner befinner sig på rätt plats inför farliga arbetsmoment.
 • Översikt av personal, fordon och maskiner på stora områden.
 • Överskådlig och snabb inräkning av personal vid utrymning.

Applikationsservern är nätverksbaserad och ansluts till samma nätverk som smartONE. Detta ger en enkel och flexibel installation. Skärmstorleken kan variera utifrån kundönskemål. Bildskärmen ingår inte i produkten.

Supportanmälan

Felsökning som admin

Många gånger får ni som Administratörer frågor om något som är fel hos mellanchefen, men även direkt från den anställde. Här kommer några tips på hur du kan försöka hitta vad som är fel.

 • Fel på en eller flera dagars beräkningar

  Börja alltid med att spara om dagen, eller om det gäller flera dagar, gör en omberäkning. 

  Omberäkning: Högerklicka på personen eller de markerade personerna, hantera och omberäkna. Nu sparas alla dagar i det valda intervallet om.

 • Personer kan inte logga in

  Ändra personens lösenord och testa sedan själv att logga in som dem så att du ser att det fungerar.

 • Chefer/personer kan inte…

  Många gånger är det bra att logga in som personen för att förstå vad det är de har problem med. Alternativt att de visar själva från sin dator!

 • Fälten för att lägga in tid är försvunna

  Personen som har problemet behöver högerklicka på sitt namn eller på en av sina anställdas namn, i snabbmenyn ska de gå ner till visa och markera registreringar. Den kan falla bort ibland. 

  Detta måste göras på den inloggningen som har problemet

 • Hittar inte i listan – återställ vyn/listan

  I alla listor kan man placera muspekaren i listan, högerklicka och välja Återställ. Då försvinner alla filtreringar och listan återgår till en standardinställning.

 • Systemet har… Historik

  När något konstigt har hänt kan du högerklicka på t ex en person och välja historik för att se händelser. Där kan du även klicka in dig och se mer detaljer på respektive post. 

  Historik kan tas ut på veckoschema, tidsschema, personer och mycket mer.

 • Är du osäker på något – jämför

  Är du osäker på något, t ex vilka fält som ska fyllas i på en person eller hur man lägger in ett tidsschema och på vilket sätt. Ta upp en befintlig post som du kan jämföra med! 

Var den här artikeln till hjälp?

Related Articles

Dela denna artikel

Behöver du hjälp?

Kan du inte hitta svar på dina funderingar här?
Kontakta supporten
Rulla till toppen