Kontakta oss

Nyhetsbrev TIDOMAT smartONE

Prenumerera på vårt nyhetsbrev om TIDOMAT smartONE och håll dig uppdaterad.

Bokning

Bokning gör det möjligt att boka en lokal eller ett område i smartONE. Samma identitetsbärare kan ha tillgång till flera lokaler och objekt. Idrottshallar, skolor och aktivitetslokaler har ofta nytta av denna typ av bokningsfunktion.

Bokning kan ske på flera olika sätt; engångsbokning, återkommande bokning, intervallbokning eller bokning enligt schema.
En bokning kan ha upp till åtta extrafunktioner som aktiveras för identitetsbäraren under den bokade tiden. Varje extrafunktion är en styrning från smartONE som tillåter en viss funktion under en viss tid.

I en idrottshall kan funktionerna låsa upp nyttjande av till exempel ljudsystem, basketkorgar, bastu med mera. När bokningstiden är slut, avaktiveras funktionerna.

I många fall är det en säkerhetsaspekt att funktionerna är avstängda när behörig personal inte är på plats. Styrning av extrafunktioner kan givetvis även appliceras på andra områden som kräver åtkomstaktivering.

External Link

External link gör det möjligt för centralenheten att hantera länkar med andra smartONE-centralenheter. Det går även att kommunicera med externa nätverksbaserade produkter via öppet API. Det skapar flera möjligheter att styra nätverksprodukter mjukvarumässigt och därmed hantera dess funktioner i säkerhetssystemet. Det kan vara fastighetsrelaterade system för belysning, värme och ventilation eller produkter som nätverkskameror och nätverkshögtalare.

Med External link kan dyra och svåra kabeldragningar undvikas.
External Link ger tillgång till;

 • Styrning via nätverket genom öppet API.
 • Fjärrmanövrering mellan centralenheter.
 • Mjukvarumässig manövrering av dörrar, grindar, portar och bommar över stora områden eller från annan geografisk plats.
 • Manövrering av NO-/NC-styrda funktioner via nätverk.
 • Enkel hantering av besök, leveranser, bud, servicepersonal med flera.

Underhåll och service

Service, uppdatering, support och systemunderhåll är något som smartONE hanterar galant. Många dyrbara utryckningar, besök och felsökningar, kan i stället hanteras på distans med hjälp av fjärruppkoppling.

Tekniker eller administratör kan lösa de flesta utmaningar utan att göra ett platsbesök. Skulle besök krävas, finns ofta information om felorsak eller felområde redan i systemet. Därmed kan felsökning, åtgärd och eventuella reservdelar förberedas innan platsbesök och dyrbar tid för återbesök minimeras. Fjärruppkoppling kräver nätverksansluten centralenhet.

 • Fjärruppdatering
 • Fjärrunderhåll
 • Felsökning på distans

External Request

smartONE kan fråga ett externt system om en identitetsbärare är behörig för passage eller om passage ska nekas, External request. Detsamma gäller för en funktion eller styrning. Det externa systemet kan exempelvis vara en betaltjänst, en molntjänst, ett bokningssystem eller annan extern behörighetstjänst.

I smartONE finns möjlighet att spara data under en förutbestämd tid, data som skickas tillbaka från det externa systemet. Detta är användbart när passage/tjänst även ska fungera om kommunikation till det externa systemet tillfälligt skulle fallera. Har data skickats och sparats, kommer tjänsten att fungera lokalt under den förutbestämda tiden.

Exempel på verksamheter som med fördel kan nyttja external request är badhus, gym, solarier och kontorshotell.

Zonmonitor

Zonmonitor

Genom att komplettera smartONE med en kompakt applikationsserver som ansluts bakom valfri skärm kan zonmonitorn följa identitetsbärare i olika utrymmen, områden och zoner. Då identitetsbärare utför passering i olika zoner kan platsinformation presenteras på ett tydligt sätt.

Identitetsbärare av olika slag som människor, maskiner och fordon kan avläsas med olika typer av identifierings- och avläsningstekniker. Information om var personal befinner sig kan i många fall vara av stor vikt för personalens eller individens säkerhet.

Exempel på användningsområden:

 • Säkerställa att lokaler och utrymmen är tomma inför larmpåslag.
 • Säkerställa att personal, fordon och maskiner befinner sig på rätt plats inför farliga arbetsmoment.
 • Översikt av personal, fordon och maskiner på stora områden.
 • Överskådlig och snabb inräkning av personal vid utrymning.

Applikationsservern är nätverksbaserad och ansluts till samma nätverk som smartONE. Detta ger en enkel och flexibel installation. Skärmstorleken kan variera utifrån kundönskemål. Bildskärmen ingår inte i produkten.

Supportanmälan

Rätt schema på helgdagar?

Inför årets helger kan det vara bra att redan innan kontrollera att det ligger rätt arbetstider eller lediga dagar på alla anställda och deras schema. Detta hanteras på respektive tidschema och för att få en snabb överblick om det är något schema man missat vill vi tipsa om att använda planering i TIDOMAT Portal. 

Planering

Gå in i fliken Admin, välj Personer i menyn, sedan Planering och Vecka
Välj vecka genom att gå in i kalendern eller använda pilarna för att gå en vecka framåt eller bakåt. Ställ muspekaren i raden för fältens rubriker, högerklicka för att få upp snabbmenyn och välj Fält, gå vidare enligt bild och markera Schema.

Gruppera

Ställ muspekaren på rubriken för fältet Schema och högerklicka, markera Gruppera.

Nu visas de anställda grupperade på respektive veckoschema och det blir enkelt att se om det är något som inte stämmer.  

Dagar med en grön ram visar att det är ett avvikande tidschema som ersatt det ordinarie. Grå ram visar att det är det ordinarie schemat.

Ändra avvikelseschema

Högerklicka på dagen, välj Genväg och Tidschema så öppnar ni den markerade dagens tidschema.

Öppnar ni en dag med grön ram är det tidschemat som är inlagt på avvikelsen som visas. För att ändra det, välj istället Veckoschema och gå via snabbmenyn på den aktuella veckodagen för att komma till ordinarie tidschema.

Längst ner på ordinarie tidschema väljer ni vilket annat tidschema som ersätter innevarande vid respektive avvikelse. 

Välj i rullmenyn eller skriv in text som beteckningen innehåller för att få lite färre att välja på. Spara genom att klicka på .

Vilken avvikelse har jag kopplat avvikelsedagen till?

Gå in i fliken AdminSchema och Avvikelsedagar, för att se respektive avvikelsedag, dess datum och vilken avvikelse den ligger kopplad mot.

Var den här artikeln till hjälp?

Related Articles

Dela denna artikel

Behöver du hjälp?

Kan du inte hitta svar på dina funderingar här?
Kontakta supporten
Rulla till toppen