Kvalitetspolicy

Kunden är den som definierar vad som är kvalitet. Kundens tillfredsställelse är av avgörande betydelse, varför den kontinuerligt ska mätas och följas upp. 

Efter flera decennier i branschen med egen systemutveckling och uppföljning av kundönskemål, kan vi påstå att vi har unika och pålitliga lösningar. 

För att ha full kontroll på produkt och produktion, utvecklar vi vår mjukvara till perfektion och vår hårdvara in i minsta detalj. 

Anpassning av produkterna mot varje kunds behov samt säkerställandet av kvalitet, är det som gör oss till en unik aktör på den nordiska marknaden för passagesystem, inbrottssystem och tidsredovisning. 

Genom våra medarbetare, som är källan till kundens uppfattning av vår totala kvalitet, når vi dessa mål. 

Vi ska därför sträva efter att 

erbjuda produkter och tjänster, som motsvarar våra kunders krav och förväntningar. 
ge personalen kunskap och utvecklingsmöjligheter, så att de med sin unika kompetens och engagemang säkerställer kundens krav och behov. 
göra ständiga förbättringar av vårt ledningssystem genom att sätta mål, genomföra åtgärder samt löpande följa upp målen. 
regelbundet revidera våra kvalitetsmål och arbeta mot dessa, för att nå en allt bättre kvalitet.
utföra löpande kvalitetssäkring. 
Rulla till toppen