Hur aktiverar vi ett beröringsfritt kort/bricka i RT-9091?

Den anställde ska först läggas upp i TIDOMAT Portal och få ett ID/Kortnummer. Därefter kopplas kort/bricka mot personen i registreringsterminalen.

Tryck på knappen OK/Meny och bläddra med pilen ner till Koppla kortdata, tryck på Enter.

Vid inloggning ange 9090 och tryck på Enter.

Ange det ID/Kortnummer som den anställde har i TIDOMAT Portal och tryck på Enter.

Kontrollera att det är rätt person. Håll upp kortet/brickan mot terminalen, tryck på Enter för att spara.

Kortet är nu klart att användas, tryck Esc för att avsluta.

Rulla till toppen