Hur hanterar vi en person som har slutat?

Alt 1, Behåll personen
Då personens sista lön är överförd, gå in på personens Personinformation.
Ändra Avdelning och Enhet till dem för avslutade personer.
Lägg personen på ett veckoschema utan arbetstid och ta bort ev. OB och ÖT schema.

Alt 2, Radera personen
Radera personen då dennes sista lön är överförd. Markera personen i listan Personer, högerklicka och välj Radera.
OBS! All historik och statistik raderas.

Rulla till toppen