RS485 – principskiss

Förklarande skiss över inkoppling av dörrkontrollenheter i en RS485-slinga.

RS485 – principskiss Läs mer »