Uppgradering
Vid uppgradering är det viktigt att ta backup av både databasen och inställningarna. Detta klipp visar hur en uppgradering går till.