Enkel driftsättning
Vi visar hur enkelt det är att driftsätta TIDOMAT smartONE. På drygt tre minuter är dina dörrar konfigurerade och de första korten/taggarna upplagda.