GSM-MC35I
Modemkit inkl kraft-och GSM modemkabel

Genom att koppla ett GSM modem till smartONE kan dörrar öppnas via telefon, antingen genom att ringa till modemet eller via SMS.
smartONE kan även skicka meddelanden till mobiltelefoner. Systemadministratören meddelas automatiskt via SMS när systemet startar och om dörrar går off-line. Det går även att styra det externa larmet via SMS.