Firmware SO-3208

För att uppdatera Centralenhet SO-3208 med ny firmware följer du nedanstående steg.

 • Ladda ner senaste firmware som finns längre ner på denna sida.
 • Logga in i Centralenheten som systemanvändare (användarnamn system).
 • I menyn till vänster välj: Verktyg->Databas.
 • Under sektionen Firmware och rubriken Load new SLX firmware klicka på Välj fil.
 • Leta upp och välj filen med senaste firmware som du just laddat ner.
 • Klicka på knappen Ladda som är placerad till höger om sökvägen till filen.
 • Centralenheten uppgraderas och startar om.

Firmware 3.10 (flerspråkig: SE, FI, DE, NO) 2019-02-15

SLX3208_310_20190215.flash
SHA256: d3d3e6e61720dbff5d11859e3d52f09a433af6f3369da85151371e5480cdbc13


Nyheter och fixar 3.10

 • Ny funktion - undantag till tidsstyrning.
 • Ny funktion - externlänk. T ex högtalare eller belysning.
 • Nytt driftläge - Byggnationsläge. Alla kort är behöriga utan att finnas i databasen. Användbart vid t ex byggarbetsplatser. Valbart vilka dörrar byggnationsläget ska gälla.
 • Möjlighet att stänga av sabotage från dörrkontrollenheter och kortläsare.
 • Möjlighet att sätta egen text på IN- och UT-händelser.
 • Fixat bugg rörande nedräkning av antal passeringar.
 • Fixat bugg rörande GSM modem och skicka sms.
 • Fixat bugg rörande startordning på demoner (WS-API).


Nyheter och fixar 3.08 (2018-11-05)
 • Fixat bugg rörande backup av datum och tid.


Nyheter och fixar 3.08
 • Stöd för automatisk backup av databas och nätverksinställningar till minnes kort.
 • Möjlighet att göra omstart från gränssnittet.
 • Logg för länkar, signaler och tidkanaler.
 • Sabotagestatus, för kortläsare och dörrkontrollenhet, i dörrlistan.
 • Fixat bugg där 100% CPU-aktivitet visades felaktigt.
 • Fixat bugg av krypterad databas vid backup via PWService.


Nyheter och fixar 3.06
 • Stöd för Dörrkontrollenhet SO-3304 som RS485-master.
 • Stöd för Dörrkontrollenhet SO-3302 som RS485-noder.
 • Stöd för batteribackup SF-3208-3/5/10. Gör det möjligt att bl a se batteristatus och få larmer i Centralenheten.
 • Ny inställning vid aktivering av tidskanal via godkändpassering. Tidigare krävdes aktivering under tidskanalens schema. Nu går det att aktivera tidskanalen innan schemat börjar. Hur lång tid innan går att ställa in.


Nyheter och fixar 3.04
 • Stöd för returstation för armbandstaggar.


Nyheter och fixar 3.03
 • Centralenheten söker själv efter uppdateringar av firmware (förutsätter en internetförbindelse).
 • Nytt api, Websocket client. Gör det möjligt att i realtid skicka kommandon som t.ex. öppna dörr till centralenheten från en extern applikation.
 • Ny funktion gör det möjligt att i rapporter se om en dörr öppnats med PIN-kod eller inte.
 • Lagt till stöd för skåphantering, t.ex. skåp i omklädningsrum.
 • Lagt till stöd för vpn-koppling via proxy.tidomat.com.
 • Buggfixar i funktionen Mina dörrar.