Version 2.19

Nytt i version 2.19 sedan 2.17:

 • Möjlighet att göra en mjuk omstart av Centralenheten via gränssnittet. Funktionen finns under Verktyg->Databas.
 • Lagt till XMLAPI till menyvalet System->Integration. Tidigare var tjänsten på hela tiden. Nu måste den aktiveras..
 • Om ett kort/tagg inte existerar i databasen kan systemet fråga en extern applikation om kortet/taggen har rättighet att öppna. Funktionen aktiveras under System->Integration.
 • Lagt XMLAPI-hanteringen i en egen process för att undvika överbelastning av systemet vid många passeringar.
 • Buggfix: Nätverksinställningarna som görs i webbgränssnittet sparas korrekt.
 • Buggfix: Radering av äldre händelser görs korrekt.
OBS!
Om Centralenheten är kopplad till TIDOMAT PW32 (PWService) eller om Mina dörrar ska fungera fullt ut måste XMLAPI-funktionen vara aktiverad under menyvalet integration.

 

Glöm inte ta backup innan!
Se till att hela backup-filen hinner skapas och sparas innan du byter vy i webbläsaren. Kontrollera gärna backupfilen genom att öppna den i tex Anteckningar. Det första som ska stå i filen är texten SQLite format 3.


 

smartONE Agent

För att kunna uppgradera centralenheten krävs programmet smartONE Agent.

Ladda ner, packa upp, läs handboken och starta programmet.
Versjon 2.19

Nytt i versjon 2.19 etter 2.17:

 • Mulig å gjøre myk omstart av Sentralenheten via web grensesnittet. Funksjonen finnes under Verktøy -> Database.
 • Lagt til XMLAPI i menyvalget System -> Integrasjon. Tidligere var tjenesten på hele tiden. Nå må den aktiveres.
 • Om brikke/kort ikke eksisterer i databasen kan systemet spørre en ekstern applikasjon om brikken/kortet har rettighet til å åpne. Funksjonen aktiveres under System -> Integrasjon.
 • Lagt XMLAP-håndtering i en egen prosess for å unngå overbelastning av systemet ved mange passeringer.
 • Feilretting: Nettverksinnstillinger som utføres i webgrensesnittet lagres korrekt.
 • Feilretting: Slette eldre hendelser gjøres korrekt.
OBS!
Om Sentralenheten er koblet til TIDOMAT PW32 (PWService) eller om Mine dører skal fungere fullt ut må XMLAPI-funksjonen være aktivert under menyvalget Integrasjon.Ikke glem å ta sikkerhetskopi før!
Sørg for at hele sikkerhetskopien har tid til å bli opprettet og lagret før du bytter visning i nettleseren. Vennligst sjekk sikkerhetskopifilen ved å åpne den i f.eks Notisblokk. Det første som skal stå i filen er teksten SQLite format 3.


 

Versio 2.19

Uusi smartONE Fw 2.19 sisältää nyt:

 • Mahdollistaa uudelleen käynnistyksen käyttöliittymästä. Toiminto on löydettävissä kohdasta Työkalut->Tietokanta.
 • Toiminto XMLAPI joka löytyy Järjestelmävalikosta->Intregraatio. Aikaisemmin toiminto oli jatkuvasti päällä. Nyt toiminto täytyy aktivoida kun XMLAPI käytetään.
 • Jos tunnistin ei ole ohjelmoitu SLX:n tietokantaan voi järjestelmä kysellä ulkoiselta applikaatiolta esim. PW32 oikeuksia avaamiselle. Toiminto aktivoidaan kohdasta Järjestelmä->Integraatio.
 • XMLAPI toiminto on siirretty omaksi prosessiksi ylikuormituksen välttämäksi suurien kulkumäärien tapahtuessa.
 • Bugikorjaus: Verkkoasetusten tallennus web-käyttöliittymästä on korjattu.
 • Bugikorjaus: Vanhojen tapahtumien poisto korjattu.
HUOM!
Mikäli keskusyksikkö SLX on kytketty PW32:een (PWService) tai lisäksi Minun ovet toiminto voisi toimia täysin tulee XMLAPI-toiminto aktivoida kohdasta Järjestelmä->Integraatio

Älä unohda tehdä varmuuskopioita ennen päivitystä!Äldre versioner

Här hittar du äldre versioner av firmware till Centralenhet SO-3008. Även språkfiler till dessa versioner finns för hämtning.