TIDOMAT smartONE
Turvallisuus verkossa
smartONE kulunvalvontajärjestelmä ohjaa jopa 64:ää oviympäristöä ja on hallittavissa verkkoselaimen kautta. Oviohjaimet voidaan kytkeä suoraan keskusyksikön liittimiin tai RS-485 -väylään. Laitteisto ei tarvitse erillistä ohjelmistoa, sillä smartONE sisältää ohjelmiston ja verkkopalvelimen. Ohjelmistoon sisältyvä asennusopas helpottaa laitteiston käyttöönottoa

Dynaaminen käyttöliittymä
Järjestelmässä on dynaaminen ja muokattava käyttöliittymä. Nimikkeet ovat helposti muutettavissa. Järjestelmässä on sisäinen aputiedosto.

Helppo hallinta
smartONE on turvajärjestelmä jota on helppo hallita. Tärkeät järjestelmän viestit näytetään erillisessä tiedostokentässä. Ohjelmistossa on erilliset käyttöliittymät järjestelmän käyttöönottoon ja hallintaan varten. Useampia  käyttäjiä voi olla  järjestelmässä samanaikaisesti  eri käyttöoikeuksilla. Käyttäjä kirjautuu smartONE järjestelmään vaivattomasti tietokoneen verkkoyhteyden kautta.

Turvallisuus ja ovien ohjaus
Suojaustasoa voidaan muunnella eri tavoin. Ovet voidaan avata avauspainikkeella, ovikoodilla, etälukutunnistimella tai etälukutunnistimella ja PIN koodilla. Kortinlukija ja lukkoa ohjaava tekniikka ovat erillisiä yksiköitä. Näin ollen lukkoon ei voida vaikuttaa lukijaa murtamalla. Ovet voidaan ohjata aikaohjelmien mukaisesti olemaan lukitsemattomana eri aikoina. Turvallisuuden lisäämiseksi verkkokameroita voidaan liittää järjestelmään.

Oviyksiköt
Tässä käyttöliittymässä on jokaisella ovella oma ikkuna, jossa kirjataan tapahtumat reaaliajassa. Ovet voidaan avata ja hälyttimen ohjaus voidaan suorittaa tämän käyttöliittymän kautta.

Henkilökohtaiset kulkuoikeudet
Käyttäjä saa henkilökohtaisen kulkuoikeuden. Ovet, viikonpäivät, aikaohjaus, aikaohjelmat yhdessä muodostavat henkilökohtaisen kulkuoikeuden. Käyttäjillä voi olla eri aikaohjelmia jotka ovat voimassa eri ovissa.

Releohjaus
Releohjaus sallii jopa 64 relettä ovea kohden mikä tekee smartONE soveltuvaksi hissin ohjauksiin tai muihin sovellutuksiin, missä useampia releulostuloa tarvitaan. Käyttäjällä on mahdollisuus ohjata ryhmäkytkentää joka koostuu1-64 releestä.

Tilastoja ja vikailmoituksia ylläpitäjälle
Tapahtumaraportit tulostuvat helposti ja antavat selkeän yleiskuvan tapahtumista oviympäristöissä ja hallinnollista tapahtumista. Lisäksi järjestelmä voidaan helposti ohjelmoida ilmoittamaan valitut tapahtumat ylläpitäjälle sähköpostin ja tekstiviestien välityksellä.

Integrointi ulkoiseen rikosilmoitusjärjestelmään
Rikosilmoitinjärjestelmä voidaan integroida smartONE turvajärjestelmään. Rikosilmoitinjärjestelmän ohjaus voidaan suorittaa lukijalta, aikaohjauksella tai erillisellä ohjausyksiköllä. Jälleenohjaus ulkoisesta hälyttimestä mahdollistaa sen että, hälytyksen tila voidaan näyttää suoraan käyttöliittymässä. Rikosilmoitinjärjestelmän päällä ollessa kulku valituissa ovissa
voidaan estää, kunnes hälytys on alueelta poiskytketty.

Laitteisto
Oviohjaimet kytketään suoraan keskusyksikköön. Oviohjain kommunikoi oviympäristön kanssa, joka koostuu kortinlukijasta, avauspainikkeesta ja sähkölukosta. smartONE voidaan myös integroida ja hallita suuremman turvajärjestelmän TIDOMAT PW32 kautta.

Toiminnot

Henkilökohtaiset kulkuoikeudet
Käyttäjälle annetaan kulkuoikeus valittuihin oviin, määrättyinä päivinä, tiettyjen aikoina tai aikaohjelman mukaisesti. Kortin käyttäjälle voidaan luoda erilaiset aikaohjelmat eri oviin.

Käyttäjällä sallitaan useita tunnistimia
Yhdellä käyttäjällä voi olla monta eri kulkutunnistinta.

Rajoitettu tai rajoittamatonmäärä kulkuja
Käyttäjälle voidaan määritellä tietty määrä sallittuja kulkuja, niin sanottu vierailijakortti.
Vaihtoehtoisesti kulkuja voi olla rajoittamaton määrä.

Aikaohjelma
Aikaohjelma määrittelee kytkentäajat. Se voi ohjata eri toimintoja laitteistossa.
Aikaohjelma sisältää vuosikalenterin, johon voidaan ohjelmoida poikkeavat päivät, kuten joulu, pitkät viikonloput ja muut vapaa päivät.

Aikaohjaus
Eri toimintoja voidaan määritellä aikaohjauksella. Oven lukitus voi esimerkiksi olla ohjelmoitu olemaan auki päivällä ja lukittu yöllä.

Oviympäristön asetusopas
Kun uusi oviohjain on kytketty keskusyksikköön, oven asetusopas tulee näkyviin käyttöliittymässä. Muutaman valikon jälkeen oviympäristö on käyttövalmis.

Tapahtumapohjainen toiminto-ohjaus
Kun valittu tapahtuma tapahtuu, suoritetaan valittu toiminto. Esim. jos ovi on murrettu auki järjestelmä voi lähettää viestin yhdelle tai useammalle vastaanottajalle sähköpostin, tekstiviestin tai IP HTTP protokollan kautta.

Integrointi ulkoiseen rikosilmoitusjärjestelmään
Rikosilmoitinjärjestelmä voidaan integroida smartONE turvajärjestelmään. Rikosilmoitinjärjestelmä päälle ja pois kytkentä voidaan suorittaa lukijalta, aikaohjauksella tai riippuen muusta ohjauksesta.

Releryhmät
Toiminto soveltuu hissin ohjaukseen tai muihin sovellutuksiin missä monta releulostuloa tarvitaan. Releohjaus sallii jopa 64 relettä ovea kohden.

Linkit
Linkit mahdollistavat sisään- sekä ulostulojen kytkemisen eri toimintoihin ja näin voi luoda uusia toimintoja ja yhteyksiä.

Ovet
Ovia joita ylläpitäjällä on oikeus hallita, näkyy käyttöliittymässä. Jokaisella ovella on oma ikkuna jossa kulkutapahtumat näytetään reaaliajassa. Ovi voidaan avata tai lukita tämän ikkunan kautta. Toimintoja voidaan estää ja kuva näkyy erkkokameralta, myös hälyttimen ohjaus voidaan suorittaa tästä.

Tietokannan varmuuskopiointi
Tietokannan ja järjestelmän asetukset voidaan tallentaa tiettyyn tietokoneeseen tai FTP palvelimelle.

Tiedonvaihto
Käyttäjien henkilötiedostoja voi tuoda smartONE järjestelmään CSV muodossa. Esimerkiksi yrityksen työntekijöiden henkilötiedot voidaan hakea olemassa olevasta tiedostosta ja sen jälkeen määritellä kulkuoikeudet ja liittää kulkutunnistimet käyttäjiin.

Verkkolaajennus
Keskusyksikköä voidaan käyttää laajennuksena toiselle keskusyksikölle. Näin voidaan lisätä oviyksiköiden määrää 8 -->16 tai sijoittaa laajennusyksikön etäämmälle toisistaan. Yhteys keskusyksiköiden välillä hoituu IP verkon kautta.

Kielet
Eri kielipaketteja voidaan ladata suoraan järjestelmään. Järjestelmän kaikki nimikkeet ja ohjetiedostot vaihtuvat valittuun kieleen.

Loki ja raportit
Tapahtumat kuten kulku ovissa sekä hallinnolliset muutokset kirjataan ja kootaan selkeisiin tiedostoihin.

GSM Modeemi
Ovet on mahdollista avata myös GSM puhelimella.
Järjestelmä lähettää ja ottaa vastaan tekstiviestejä.

TEKNISTÄ TIETOA
Oviyksiköt:

Maksimissaan 64 ovea.
8 kpl kytketään suoraan keskusyksikköön ja 8 kpl laajennuskortille (lisätään keskusyksikköön)
RS485 väylään voidaan liittää 64 oviympäristöä, vaatii SO-3304 oviohjainyksikön.

Ovikoodit:

Kaksi ovikoodia ovea kohden.

Tunnistimen käyttäjä:

Enintään 100 000.

Kulkutunnistimia:

Enintään 100 000.

Käyttäjät/Ylläpitäjät:

Enintään 10.

Aikaohjauksia:

Enintään 10 000.

Tapahtumapohjaiset toiminnot- jälleenanto:

Enintään 10 000.

Aikaohjelmia:

Enintään 10 000.

Linkit:

Enintään 5 000 kpl.

Releryhmiä:

Enintään 5 000 kpl.

Aikaväli aikaohjelmassa:

Enintään 40 000 kpl, yhteensä.

Poikkeavat päivät kalenterivuodessa:

Enintään 10 000 päivää.

Verkkokamerat:

Enintään 24.

Lokikirjaukset:

Enintään 200 000 tapahtumaa.

Tietosuoja:

Tärkeät tiedot tietokannassa ovat salattuja. Keskusyksikön ja selaimen välillä käytetään HTTPS-salausta (SSL). Tiedon siirto keskusyksikön, oviohjaimen ja lukijan välillä on salattu.

Protokollat:

HTTP, HTTPS, SSL/TLS, TCP, IPv4, ICMP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, UPnP, ARP, NTP, DNS, XMLAPI, NetBIOS.

Verkkoselaimet:

Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari och Chrome.

Lukijat:

TIDOMAT smartONE lukijat,
Clock/Data lukijat (ABA track 2),
Wiegand lukijat, Aperio.
LED ja summeri ohjaus.
Etäluku tunnistimet:
Mifare® 13,56 MHz ISO 14443A/B tai
125 kHz EM4102.