Versio 2.20

Uusi smartONE Fw 2.20 sisältää nyt:

  • Uusi SSL-sertifikaatti, joka toimii 19. tammikuuta 2038 asti. Varmenteen versio 2.19 vanhenee 17. joulukuuta 2019.

Älä unohda tehdä varmuuskopioita ennen päivitystä!


 

smartONE Agent

Jos haluat päivittää keskusyksikön SO-3008, niin tarvitset smartONE Agent ohjelmiston.

Lataa, pura, lue oppaat ja käynnistä ohjelma.

Versjon 2.20

Nytt i versjon 2.20 etter 2.19:

  • Nytt sertifikat for SSL som fungerer til 19. januar 2038. Sertifikatet i versjon 2.19 utløper 17. desember 2019.


Ikke glem å ta sikkerhetskopi før!
Sørg for at hele sikkerhetskopien har tid til å bli opprettet og lagret før du bytter visning i nettleseren. Vennligst sjekk sikkerhetskopifilen ved å åpne den i f.eks Notisblokk. Det første som skal stå i filen er teksten SQLite format 3.


 

Version 2.20

Nytt i version 2.20 sedan 2.19:

  • Nytt certifikat för SSL som fungerar fram till och med 19 januari 2038. Ceritifikatet i version 2.19 löper ut den 17 december 2019.

 

Glöm inte ta backup innan!
Se till att hela backup-filen hinner skapas och sparas innan du byter vy i webbläsaren. Kontrollera gärna backupfilen genom att öppna den i tex Anteckningar. Det första som ska stå i filen är texten SQLite format 3.