Integritetspolicy

Personuppgifter
Alla person- och företagsuppgifter som du lämnar på webbplatsen kommer endast att användas av Tidomat. Inga uppgifter säljs, hyrs eller lånas ut till annat ändamål. All information som rör dig kommer endast att användas i samband med de tjänster du själv ber om. Vår hantering av personuppgifter behandlas i enlighet med de bestämmelser som följer av (PUL) personuppgiftslagen inklusive EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR). Alla personuppgifter lagras i EU.

Om cookies
Denna webbplats använder en så kallad sessionscookie. Sessionscookies är, på grund av hur det tekniska systemet är uppbyggt, en förutsättning för att webbplatsen ska fungera väl. Denna typ av cookies försvinner när du stänger din webbläsare. Om du inte accepterar användning av cookies kommer vissa funktioner på webbplatsen tyvärr inte att fungera. Vill du inte acceptera cookies kan webbläsaren ställas in så att du automatiskt nekar cookies eller informeras om att en webbsida innehåller cookies. Läs mer om "Lagen om cookies" på Post & Telestyrelsens webbsida här.

Copyright
All rättigheter till materialet på denna webbplats, inklusive upphovsmannarätt, ägs av Tidomat AB. Ingen del av denna webbplats får återges, lagras i dokumentsökningssystem, kopieras, reproduceras eller vidaresändas i någon form utan ett skriftligt godkännande av Tidomat AB. Olovlig kopiering och manipulering av material och/eller information på denna webbplats utgör upphovsrättsintrång vilket kan bestraffas med böter eller fängelse samt ersättningsskyldighet i form av skadestånd till Tidomat AB. Du godkänner att använda denna webbplats endast för lagliga ändamål.

Varumärken
TIDOMAT, TIDOMAT-logotypen samt smartONE-logotypen är registrerade varumärken. iTERM, FXH, PW32, Pserver och smartONE är av Tidomat AB använda produktnamn. Övriga produkter som omnämns på denna webbplats är antingen registrerade varumärken eller produktnamn för vilka respektive ägare ansvarar för.

E-mail: info@tidomat.se

GPL Code Center
The files available on this page have been provided under the GNU General Public License (GPL). Select your TIDOMAT product model from the list below and download the source code library.

Product
File Download
TIDOMAT smartONE
slxGPL.tar.gz (40.2MB)