Bli avtalskund

  • Våra produkter utvecklas ständigt. Som avtalskund får du fria programuppdateringar.
  • Alla avtalskunder får tillgång till avtalssidorna. Här hittar du bla dokumentation, programfiler och dina supportärenden.
  • Vi anordnar öppna hus och speciellt framtagna utbildningar för avtalskunder.
  • Vi ger 10% rabatt på tillbehör och kort som beställs via hemsidan.

Vanliga frågor

Hur aktiverar vi ett beröringsfritt kort/bricka i RT-9091?

Den anställde ska först läggas upp i TIDOMAT Portal och få ett ID/Kortnummer. Därefter kopplas kort/bricka mot personen i registreringsterminalen.

Tryck på knappen OK/Meny och bläddra med pilen ner till Koppla kortdata, tryck på Enter.

Vid inloggning ange 9090 och tryck på Enter.

Ange det ID/Kortnummer som den anställde har i TIDOMAT Portal och tryck på Enter.

Kontrollera att det är rätt person. Håll upp kortet/brickan mot terminalen, tryck på Enter för att spara.

Kortet är nu klart att användas, tryck Esc för att avsluta.

Kan personer som inte registrerar sina tider utan bara rapporterar avvikelser använda systemet?

Ja, en Beräkningstyp på tidschemat kan lägga in schematiden direkt som arbetstid. Beräkningstyper kan beställas genom att kontakta TIDOMAT Portal.

Hur ändrar vi språk i TIDOMAT Portal?

Språket styrs av webbläsarens språkinställningar.

Kan jag spara vyn i listan Min personal för att ta fram senare?

Det går att skapa Mallar genom snabbmenyn när vyn är som du önskar. Snabbmeny - Mallar - Mina mallar - Ny

Kan man ändra datum på Aktiv fr o m till ett tidigare datum?

Nej

Hur hanterar vi en person som har slutat?

Alt 1, Behåll personen
Då personens sista lön är överförd, gå in på personens Personinformation.
Ändra Avdelning och Enhet till dem för avslutade personer.
Lägg personen på ett veckoschema utan arbetstid och ta bort ev. OB och ÖT schema.

Alt 2, Radera personen
Radera personen då dennes sista lön är överförd. Markera personen i listan Personer, högerklicka och välj Radera.
OBS! All historik och statistik raderas.

Tiderna beräknas inte, trots korrekta registreringar.

Be IT-avdelningen starta om konsol32 på servern. Ligger den som en tjänst heter den FXHKonsol. Stoppa tjänsten, vänta några sekunder och starta sedan tjänsten igen.

Hur gör vi när en person har slutat och en annan person skall ta över ID/Kortnummer och/eller anställningsnummer?

Så snart ni raderat personen som slutat, kan ni lägga upp en ny med samma ID/Kortnummer etc.

Periodavslutet fungerar inte.

Be IT-avdelningen starta om konsol32 på servern. Ligger den som en tjänst heter den FXHKonsol. Stoppa tjänsten, vänta några sekunder och starta sedan tjänsten igen.

Hur ändrar vi till sommartid?

Klockan styrs av servern. Kontakta er IT-avdelning vid problem.

Hur ändrar vi riktning för IN/UT i registreringsterminalen?

Använd operatörskortet som levererades tillsammans med registreringsterminalen.
Dra kortet i terminalens läsare.
Riktning spelar ingen roll.
Displayen visar Välj riktning – Dra kortet för IN.
Dra kortet åt det håll terminalen skall anse som IN. Displayen visar texten Konfiguration – Registrerat.

Displayen i registreringsterminalen är blank eller visar konstiga tecken?

Starta om registreringsterminalen genom att bryta strömmen till den. Detta gör du enklast genom att dra ur nätsladden.

Måste man göra någon inställning i programmet vid skottår?

Nej, det behöver man inte göra.

Hur kontrollerar vi IP-adressen i registreringsterminalen?

Dra Konfigurationskortet i terminalen.
Klicka på Connect registreringsterminalen kopplar då upp sig mot servern och under en kort tid visas terminalen och serverns IP-adress i displayen.

Hur avaktiverar vi ett beröringsfritt kort/bricka i RT-9091?

Tryck på knappen OK/Meny, bläddra ner till Koppla kortdata, tryck Enter.
Vid inloggning ange 9090, tryck Enter.
Håll upp kort/bricka mot terminalen och tryck Enter
Meddelandet Kort raderat visas i displayen.
Tryck på Esc för att avsluta.

Alternativt, radera personens kortdata i TIDOMAT Portal.

Kan vi korrigera en tid efter det att perioden är attesterad?

Efter en attest kan endast en person med högre attesträtt än vad det är attesteras i utföra ändringar. Efter nivå 3 kan endast de med standardroll Admin och attestnivå 4 utföra en ändring.

Ej beräknad dag visas på dagen i periodlistan?

Be er IT avdelning starta om tjänsten FXHKonsol på servern.

Går det att dölja flexsaldot i TIDOMAT Portal?

Har ni Avtal & Saldo i systemet kan man styra om flexsaldot ska visas i fliken Hem.

Hur ställer vi om klockan i registreringsterminalen?

Klockan styrs av servern. Kontakta er IT-avdelning vid problem.

Jag kan inte längre se fält som tidigare fanns i listan?

Högerklicka i fältens menyrad och välj Återställ i snabbmenyn.

Kan vi göra ändringar efter utfört periodavslut?

Nej, ni kan inte backa ett periodavslut.

Konsulter hos TIDOMAT portal kan hjälpa er. Detta ingår inte i supportavtalet.

Sidbrytningen blir fel när jag skriver ut rapporter

För bästa resultat använd Internet Explorer, det är den webbläsare som TIDOMAT Portal är utvecklad mot.

En anställd får för lite flextid?

Troligen är tid intervallet för flex start/slut för snävt och behöver förlängas på tidschemat.

Vi försöker spara ett nytt tidschema och får felmeddelandet att det är fel flex-intervall?

Vanligaste felet är att tiderna för flex går omlott med rast-intervallet.

Vi har av misstag raderat en person, går det att återställa?

Våra konsulter kan hjälpa er genom att läsa in en backup från databasen. Detta ingår dock inte i eventuellt supportavtal. Kontakta TIDOMAT Portal för mer information..

Hur kommer vi i kontakt med TIDOMAT Portal?

Lägg upp ett supportärende i TIDOMAT Portal, gå in fliken Admin, välj Operatör och Supportanmälan.

Det går även att lägga in ett ärende via www.tidomat.se.

Vi ser till att ni kommer i kontakt med rätt avdelning och får hjälp.

Varför kan jag inte skicka meddelanden via mejl till min personal?

Kontrollera att det en mejladress på personens personkort och att uppgifterna är korrekt ifyllda på inställningarna för meddelande som finns under Systemunderhåll i fliken Admin.

Hur lägger vi upp tiden i ett tidschema utan några arbetstimmar?

Lägg in arbetstid kl 12-12 för ledig dag.

Hur lägger vi upp ett tidschema och veckoschema för timanställd personal?

Lägg in arbetstid kl 12-12, flexstart 0000-1200 och flexslut 1200 - 2400. Lägg in detta tidschema på veckans alla dagar.

Jag kan inte längre se fälten i periodlistan som jag lägger in tider på?

Ställ muspekaren på namnet, högerklicka för att få fram snabbmenyn, välj Visa och markera Registreringar.

Alternativt, ställ muspekaren i fältens menyrad, högerklicka och välj Återställ.

Vad betyder Avstignings dygn?

Finns på tidschemat och används då arbetstiden går över tolvslaget och schemat/arbetstiden ska räknas till dagen då arbetspasset slutar.

Glömt inlogg och/eller lösenord?

Chef eller adminstratör med behörighet kan lägga in nytt inlogg/lösen på personinformationen eller portalanvändarinformationen.

Hur ändrar jag ett felaktigt startdatum på en anställningsperiod?

Ni förlänger den tidigare anställningsperioden och skriver då över det felaktiga datumet.
Gå in på personinformationen och fliken Anställning, välj anställningsperioden i rullmenyn som ni vill förlänga. Klicka på Förläng och spara på disketten. Nu har ni skrivit över de efterföljande anställningsperioderna och kan lägga upp den nya igen.

Kan jag ändra antalet personer som visas per sida i listor?

Ja, Högerklicka på en av kolumnrubrikerna i en lista för att få upp snabbmenyn. Ställ muspekaren på Antal objekt per sida för att välja antal.

Personalen får inte upp namnet på sin chef och kan då inte skicka ett aviseringsmejl vid ledighetsansökningar.

Kontrollera att chefens mejladress är korrekt ifylld på personinformationen.
Gå till fliken Admin, Systemunderhåll och Inställningar. Välj fliken Meddelande och kontrollera att fälten för E-post är korrekt ifyllda.

I användarrollen som chefen har över den berörda personalen ska Ledighetsansökan ta emot, vara markerad.