Bli avtalskund

  • Våra produkter utvecklas ständigt. Som avtalskund får du fria programuppdateringar.
  • Alla avtalskunder får tillgång till avtalssidorna. Här hittar du bla dokumentation, programfiler och dina supportärenden.
  • Vi anordnar öppna hus och speciellt framtagna utbildningar för avtalskunder.
  • Vi ger 10% rabatt på tillbehör och kort som beställs via hemsidan.

Vanliga frågor

Hur aktiverar jag ett beröringsfritt kort eller bricka?

När den anställde är upplagd i TIDOMAT Portal ska kortet kopplas till den anställde. Detta görs i registreringsterminalen.

Tryck på knappen OK/Meny och bläddra med pilen ner till Koppla kortdata, tryck på Enter.

Vid inloggning ange 9090 och tryck på Enter.

Ange det kortnummer/ID som den anställde har i TIDOMAT Portal och tryck på Enter.

Kontrollera att det är rätt person.Håll upp kortet/brickan mot terminalen och tryck på Enter för att spara.

Kortet är nu klart att användas, tryck på Esc för att avsluta.

Hur avaktiverar jag ett beröringsfritt kort eller bricka?

Vid inloggning ange 9090 och tryck på Enter.
Håll upp kortet/brickan mot terminalen och tryck på Enter
Meddelandet Kort raderat visas i displayen.
Tryck på Esc för att avsluta.

Hur ändrar man språk i TIDOMAT Portal?

Språket på den enskilda användarens dator styrs av språkinställningar i webbläsaren.
Gå in i webbläsarens inställningar och ändra språkinställningarna.

Texten Avvaktar server presenteras i displayen på registreringsterminalen.

Be IT-avdelningen starta om tjänsten Iterm på servern.

Kan man ändra datum på Aktiv fr o m till ett tidigare datum?

Nej

Hur gör jag när en person har slutat?

Alt 1

Ta bort personen helt. I portalen görs detta genom att markera personen, högerklicka och välja "Radera". OBS! All historik raderas.
Alt 2
Vill du ha kvar historiken på personen i portalen men kunna välja bort personen ur listorna, lägger du upp en ny enhet under Operatör/Enhet, såvida du inte redan har en enhet för avslutade personer. När du vill se en lista så exkluderar du den enheten.

Att tänka på
Om en person slutar mitt i månaden/perioden, gör löneöverföring och INNAN personen tas bort.

Tiderna beräknas inte, trots korrekta registreringar.

Be IT-avdelningen starta om konsol32 på servern. Ligger den som en tjänst heter den FXHKonsol. Stoppa tjänsten, vänta några sekunder och starta sedan tjänsten igen.

Registreringsterminalerna fungerar inte.

Be IT-avdelningen kontrollera om tjänsten Iterm är igång på servern.

Hur gör jag när en person har slutat och en annan person skall ta över dennes Användare, ID och/eller anställningsnummer?

Så snart du har tagit bort personen som slutat, kan du lägga upp den nya med samma anställningsnummer etc.

Periodavslutet fungerar inte.

Be IT-avdelningen starta om konsol32 på servern. Ligger den som en tjänst heter den FXHKonsol. Stoppa tjänsten, vänta några sekunder och starta sedan tjänsten igen.

Hur ändrar man till sommartid?

Klockan styrs av servern. Kontakta er IT-avdelning.

Hur ändrar man riktning för IN/UT i registreringsterminalen?

Använd operatörskortet som levererades tillsammans med registreringsterminalen.
Dra kortet i registreringsterminalens slitsläsare.
Riktning spelar ingen roll.
Displayen presenterar texten Välj riktning – Dra kortet för IN.
Dra kortet åt det håll registreringsterminalen skall anse som IN. Displayen presenterar texten Konfiguration – Registrerat.

Displayen i registreringsterminalen blir blank eller visar konstiga tecken?

Starta om registreringsterminalen genom att bryta strömmen till den. Detta gör du enklast genom att dra ur nätsladden.

Måste man göra någon inställning i programmet vid skottår?

Nej, det behöver man inte göra.

Hur gör man för att kontrollera IP-adressen i registreringsterminalen?

Dra Konfigurationskortet i registreringsterminalen.
Genom att klicka på Connect kommer registreringsterminalen koppla upp sig mot servern. Under en kort tid presenteras registreringsterminalens IP-adress samt serverns IP-adress i displayen.

Hur avaktiverar man ett beröringsfritt kort eller bricka?

Tryck på knappen OK/Meny och bläddra ner med pilen till Koppla kortdata, tryck på Enter.
Vid inloggning ange 9090 och tryck på Enter.
Håll upp kortet/brickan mot terminalen och tryck på Enter
Meddelandet Kort raderat visas i displayen.
Tryck på Esc för att avsluta.

Kan jag backa attestnivå 3 för att korrigera några fel?

Nej, du kan inte backa attestnivå. Du kan däremot skapa ett supportärende och skicka in databasen till en av våra konsulter. De har möjlighet att backa attestnivån.

Felmeddelande Ej beräknad dag

Be IT-avdelningen starta om konsol32 på servern. Ligger den som en tjänst heter den FXHKonsol. Stoppa tjänsten, vänta några sekunder och starta sedan tjänsten igen.

Går det att dölja flexsaldot i Tidomat Portal?

Nej.

Hur ställer jag om klockan i registreringsterminalen?

Klockan styrs av servern. Kontakta er IT-avdelning.

Hur gör man för att de personer som slutat inte ska gå till lön?

Lägg upp en ny enhet och döp den till t ex SLUTAT. Flytta personerna till enheten.

Kan man gör ändringar efter utfört periodavslut?

Nej, du kan inte backa ett periodavslut.

Du kan däremot skapa ett supportärende och skicka in databasen till en av våra konsulter. De har möjlighet att backa periodavslutet.

Sidbrytningen blir fel när jag skriver ut rapporter

För bästa resultat använd Internet Explorer, det är den webbläsare som TIDOMAT Portal är utvecklad mot.

Hur tar jag bort personal som slutat men som finns kvar under Min personal?

Se först till så tidrapporterna är sparade. Gå sedan in under Admin/Personer/Personer. Högerklicka och välj radera.

Hur ger jag som administratör en användare nytt lösenord?

Gå till Admin/Användarbehörighet/Portalanvändare.
Höger-klicka på önskad användare och välj redigera och ersätt lösenordet.

Hur gör man om man har råkat ta bort en användare i systemet som inte skulle tas bort. Går det att återställa på något sätt?

Ni kan inte återställa det själva, men ni kan skapa ett supportärende och skicka in databasen till en av våra konsulter. De har möjlighet att hjälpa dig. Detta ingår dock inte i eventuellt supportavtal.