TIDOMAT Portal
Med TIDOMAT Portal till molnet, har kunden alltid åtkomst oavsett var de befinner sig och med önskad funktionalitet för varje anställd. Till en fast månadskostnad tar vi hand om systemet och ser till att allt fungerar som det ska. Inga krav på dyra serverlösningar. Allt finns i ett datacenter med spetskunskap som är på plats dygnet runt.

Datacenter

Datacentertjänster omfattar central driftsmiljö i Stockholm med erforderlig infrastruktur, maskinkraft, basdrift och administration av lösningar.
• Privat moln, datacenter i Sverige med högsta säkerhetsklassning.
• Full GDPR-compliance, inga personuppgifter utanför Sverige.
• Tjänsten, kundens dedikerade virtuella webserver, övervakas och manageras 24/7.
• Redundans i både UPS samt dubbla dieselaggregat.
• All backup lagras på dubbla platser för högsta säkerhet.
• Två stycken oberoende redundanta internet-förbindelser.

Registreringsterminal

Även om TIDOMAT Portal inte ligger lokalt i nätverket går det bra att använda sig av registreringsterminal
RT-9390 och RT-9100. Enda förutsättningen är att terminalen har tillgång till internet.