Tid & Lön

TIDOMAT Portal och Hogia Lön Plus

Vi erbjuder Tid & Lön i en totalintegrerad helhetslösning i ett system som täcker allt från ett webbaserat tidrapporteringssystem till ett kraftfullt och säkert lönesystem utvecklat för såväl det stora som det lilla företaget.
En av de viktigaste punkterna i vårt koncept är att leverera systemlösningar som är anpassade till de krav och önskemål våra kunder ställer på sina företags HR-processer. Därefter finns alla möjligheter att förändra, lägga till och bygga ut när behov uppstår. Det användarvänliga och smidiga tidssystemet TIDOMAT Portal, integrerat med bransch-anpassade HR-lösningar och ekonomisystem från Hogia, ger dig som kund flexibilitet och tid över. Inget mer dubbelarbete eller glapp mellan olika register. Vi erbjuder full kontroll. Arbetsglädje och en mer effektiv vardag på jobbet får du på köpet.