TIDOMAT IMP
Systembeskrivning | Dokumentation

Kort om TIDOMAT IMP

TIDOMAT IMP är ett grafiskt presentationssystem som erbjuder ett användarvänligt och överskådligt gränssnitt för grafisk övervakning och manövrering av olika typer av integrerade säkerhetssystemlösningar och fastighetssystem.

Övervakningen av anslutna system sker i realtid, samtlig information presenteras tydligt med/på planritning/ar med åtgärdstexter. TIDOMAT IMP kan användas som ett fristående eller som ett överordnat flerfunktionssystem tillsammans med ett flertal på marknaden idag förekommande säkerhetssystem och fastighetssystem.

Användarvänlighet

TIDOMAT IMP är konstruerat för att vara så användarvänligt som möjligt. Tydliga hjälptexter gör handhavandet enkelt och lättförståeligt. Operatören får anpassade behörighetsprofiler som motsvarar det behov av systemobjekt som användaren behöver. Varje operatör måste logga in med operatörsnamn och lösenord. Obehöriga inloggningsförsök registreras i loggboken.

Grafisk presentation

Med TIDOMAT IMP behöver inte användaren stega sig igenom tabeller och listor för att kunna se status på de olika systemobjekten som detektorer, kortläsare och kameror. Samtliga systemobjekt presenteras som enskilda symboler direkt på en planritning. När en detektor eller kortläsare ändrar status ändrar aktuell symbol färg beroende på statusläget. Även en statustext visar aktuell status för systemobjektet.

Information

TIDOMAT IMP kan ge allmän information i presentationsläget eller vid förfrågan som utrymningsvägar, hitta rätt, matsedel eller annan vald information av användare.

Integration med TIDOMAT PW32

TIDOMAT IMP kan presentera händelseloggar från TIDOMAT PW32 passersystem samt utföra kommandon för dörrstyrning. Dörrstatus och larmstatus visas direkt på planritning, dörrar och larmområden kan manövreras via IMP.

Integrationen mellan TIDOMAT IMP och TIDOMAT PW32 passersystem och brandlarmssystem gör att utvalda dörrar kan manövreras automatiskt i händelse av brandlarm.

Databas

All information i TIDOMAT IMP ligger i SQL-databas. Det är en kraftfull och mycket lättadministrerad databas som inte behöver något underhåll av en IT-administratör. All säkerhetskopiering mm. sköts av TIDOMAT IMP och databasen kan placeras på en valfri dator eller på en server i ett nätverk. Databasen är skyddad med lösenord och krypterad för att inga obehöriga kan komma åt känslig information.
Översiktsbild Översiktsbild Gränssnitt Gränssnitt Gränssnitt

Teknisk data


Systemkrav:

Microsoft® Windows Vista eller Microsoft® Windows 7.
Minne 4Gb.
Video RAM 256Gb dedikerat minne.
Nätverk 10/100/1000BT.
Wifi 802.11 b/g/n.
SQL-server.