Integration mot ipool personalplanering

TIDOMAT Portal är ett av Sveriges ledande tidsystem och vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vår produkt.
En viktig del i processen är att förenkla för användare och ge våra kunder nya användbara möjligheter.
TIDOMAT Portal har idag ett bra verktyg för personalplanering men för att ge våra kunder ännu bättre möjligheter har vi integrerat systemet med ipool.
Du behöver inte ringa runt och jaga ersättare – med ipool bemannar du snabbt och enkelt lediga pass via en app.
ipool personalsystem är ett mobilt bemanningsverktyg som finns på fler än 1700 arbetsplatser.
Med ipool kan du bygga din egen personalpool med egen eller inhyrd personal - allt i samma lösning!
  • Bemanna med rätt kompetens utan att bryta mot arbetstidsavtalet.
  • Bevilja ledigheter och hantera sjukanmälningar samtidigt som du täcker upp med egen personal, timanställda eller inhyrda!
  • Skicka ut passförfrågan eller önskemål om schemabyte via appen eller via sms och se din bemanning i realtid oavsett var du befinner dig.
  • Komplettera ditt befintliga personalsystem med ipool.
  • Samla dokument och kommunicera viktig information med dina medarbetare med ett klick.
  • Medarbetarna har alltid tillgång till ett aktuellt schema och är uppdaterade med den senaste informationen.
  • Det går även bra att komplettera ditt befintliga personalsystem med ipool.
Integrationen mellan ipool och TIDOMAT Portal är en API-lösning som gör att systemen kan dela personuppgifter, scheman och frånvaroanmälningar.