Våra fördelar

 • Eftersom vi utvecklar all mjuk- och hårdvara själva kan vi se till att våra produkter alltid är framtidssäkrade.
 • Tidomat är ett helt självständigt företag som inte styrs av någon större aktör.
 • Med över trettio år på marknaden har vi kunskap och erfarenhet. Vi ligger ständigt i framkanten av utvecklingen.

Våra produkter

TIDOMAT smartONE
Smart passagesystem som även klarar av de mest avancerade kraven. Klarar av att styra upp till 16 dörrar.

TIDOMAT PW32
Vårt största säkerhetssystem som passar både små och större företag. Möjlighet till integrerat larm, bokning och grafisk systemkonfiguration.

TIDOMAT IMP
Grafiskt presentationssystem för övervakning och manövrering av olika typer av integrerade säkerhetssystemlösningar och fastighetssystem.

TIDOMAT Portal
Genuint moduluppbyggt tidredovisningssystem som administreras via webbläsaren.

Tidomat AB

Tidomat utvecklar säkerhets- och tidssystem. Säkerhetsprodukterna TIDOMAT PW32 och TIDOMAT smartONE samt tidssystemet TIDOMAT Portal passar både små och stora företag. Produkterna anpassas till varje företags behov.

Tidomat grundades 1981 och har sedan dess legat i framkant för utvecklingen av säkerhets- och tidssystem.

Kvalitetspolicy


Kunden är den som definierar vad som är kvalitet. Kundens tillfredsställelse är av avgörande betydelse varför den kontinuerligt skall mätas och följas upp. Det är våra medarbetare som är källan till kundens uppfattning av vår totala kvalitet.

Vi skall därför sträva efter att:
 • Erbjuda produkter och tjänster, som motsvarar våra kunders krav och förväntningar.
 • Göra rätt från början i vårt arbete och inte justera i efterhand.
 • Ge personalen kunskap och utvecklingsmöjligheter, så att de med sin unika kompetens och engagemang säkerställer kundens krav och behov.
 • Alltid göra ständiga förbättringar av vårt ledningssystem.
 • Regelbundet revidera våra kvalitetsmål och arbeta mot dessa, för att nå en allt bättre kvalitet.

Miljöpolicy


Målsättningen med vårt miljöarbete skall vara att i alla situationer minimera miljöpåverkan.

Vi skall därför:
 • Sträva efter att välja det material i våra produkter, som minst påverkar naturen.
 • Ta hänsyn till miljöpåverkan, när vi väljer transportsätt.
 • Sortera allt spill, för rätt återvinning.
 • Sätta mål och genomföra åtgärder, för att ständigt reducera och förebygga miljöpåverkan.
 • Följa de miljölagar och krav som gäller för vår verksamhet.

 • För att genomföra detta krävs kompetens och engagemang av samtliga anställda på företaget samt att vi gemensamt arbetar mot målet att vara ett bra miljöval för våra kunder.
Tidomat