Våra fördelar

 • Eftersom vi utvecklar all mjuk- och hårdvara själva kan vi se till att våra produkter alltid är framtidssäkrade.
 • Tidomat är ett helt självständigt företag som inte styrs av någon större aktör.
 • Med över fyrtio år på marknaden har vi kunskap och erfarenhet. Vi ligger ständigt i framkanten av utvecklingen.

Vad vi kan erbjuda

 • Vi är ofta ute hos kunder på konsultation.
 • Utbildning av slutkunder och återförsäljare.
 • Stöd vid projektering av större lösningar.
 • Produktutveckling av mjuk- och hårdvara.
 • Supporterar slutkunder och återförsäljare.
 • Lägger stor vikt vid produktdesign.

Tidomat AB

Tidomat utvecklar säkerhets- och tidssystem. Säkerhetsprodukterna TIDOMAT PW32 och TIDOMAT smartONE samt tidssystemet TIDOMAT Portal passar både små och stora företag. Produkterna anpassas till varje företags behov.

Tidomat grundades 1981 och har sedan dess legat i framkant för utvecklingen av säkerhets- och tidssystem.

Kvalitetspolicy


Kunden är den som definierar vad som är kvalitet. Kundens tillfredsställelse är av avgörande betydelse varför den kontinuerligt skall mätas och följas upp. Det är våra medarbetare som är källan till kundens uppfattning av vår totala kvalitet.

Vi skall därför sträva efter att:
 • Erbjuda produkter och tjänster, som motsvarar våra kunders krav och förväntningar.
 • Göra rätt från början i vårt arbete och inte justera i efterhand.
 • Ge personalen kunskap och utvecklingsmöjligheter, så att de med sin unika kompetens och engagemang säkerställer kundens krav och behov.
 • Alltid göra ständiga förbättringar av vårt ledningssystem genom att sätta mål, genomföra åtgärder samt löpande följa upp målen.
 • Regelbundet revidera våra kvalitetsmål och arbeta mot dessa, för att nå en allt bättre kvalitet.

Miljöpolicy


Målsättningen med vårt miljöarbete skall vara att i alla situationer minimera miljöpåverkan.

Vi skall därför:
 • Sträva efter att välja det material i våra produkter, som minst påverkar naturen.
 • Ta hänsyn till miljöpåverkan, när vi väljer transportsätt.
 • Sortera allt spill, för rätt återvinning.
 • Sätta mål, genomföra åtgärder samt löpande följa upp målen, för att ständigt förbättra, reducera och förebygga miljöpåverkan.
 • Följa de miljölagar och krav som gäller för vår verksamhet.

 • För att genomföra detta krävs kompetens och engagemang av samtliga anställda på företaget samt att vi gemensamt arbetar mot målet att vara ett bra miljöval för våra kunder.

De anställda

Vi på Tidomat består av en tät kärna av personer som är experter inom våra områden. Många av oss har funnits i företaget under lång tid eller tidigare jobbat i branchen. Vi vill se till att våra kunder får de effektivaste lösningarna, den bästa servicen och de trevligaste produkterna.

Tidomat
Tidomat
Tidomat
Tidomat