• Hur aktiverar vi ett beröringsfritt kort/bricka i RT-9091?

  Den anställde ska först läggas upp i TIDOMAT Portal och få ett ID/Kortnummer. Därefter kopplas kort/bricka mot personen i registreringsterminalen.

  Tryck på knappen OK/Meny och bläddra med pilen ner till Koppla kortdata, tryck på Enter.

  Vid inloggning ange 9090 och tryck på Enter.

  Ange det ID/Kortnummer som den anställde har i TIDOMAT Portal och tryck på Enter.

  Kontrollera att det är rätt person. Håll upp kortet/brickan mot terminalen, tryck på Enter för att spara.

  Kortet är nu klart att användas, tryck Esc för att avsluta.

 • Kan personer som inte registrerar sina tider utan bara rapporterar avvikelser använda systemet?

  Ja, en Beräkningstyp på tidschemat kan lägga in schematiden direkt som arbetstid. Beräkningstyper kan beställas genom att kontakta TIDOMAT Portal.

 • Hur ändrar vi språk i TIDOMAT Portal?

  Språket styrs av webbläsarens språkinställningar.

 • Kan jag spara vyn i listan Min personal för att ta fram senare?

  Det går att skapa Mallar genom snabbmenyn när vyn är som du önskar.

  Snabbmeny – Mallar – Mina mallar – Ny

 • Kan man ändra datum på Aktiv fr o m till ett tidigare datum?

  Nej.

 • Hur hanterar vi en person som har slutat?

  Alt 1, Behåll personen
  Då personens sista lön är överförd, gå in på personens Personinformation.
  Ändra Avdelning och Enhet till dem för avslutade personer.
  Lägg personen på ett veckoschema utan arbetstid och ta bort ev. OB och ÖT schema.

  Alt 2, Radera personen
  Radera personen då dennes sista lön är överförd. Markera personen i listan Personer, högerklicka och välj Radera.
  OBS! All historik och statistik raderas.

 • Tiderna beräknas inte, trots korrekta registreringar.
  Be IT-avdelningen starta om konsol32 på servern. Ligger den som en tjänst heter den FXHKonsol. Stoppa tjänsten, vänta några sekunder och starta sedan tjänsten igen.
 • Hur gör vi när en person har slutat och en annan person skall ta över ID/Kortnummer och/eller anställningsnummer?

  Så snart ni raderat personen som slutat, kan ni lägga upp en ny med samma ID/Kortnummer etc.

Rulla till toppen